Urak

Gero eta ugariagoa da instalazioetan kudeaketa eredu berri bat sartzea, bai edateko ur-horniduran bai igerileku kolektiboetan. Arduradunek autokontrol sistema sartu beharko dute beren jarduteko protokoloetan.

Autokontrolaren bidez instalazioen titularrek eta/edo kudeatzaileek funtzionamenduaren ardura daramate, mantenimendua zuzena dela ikuskatzen dute eta osasun- eta segurtasun-egoera zaintzen dute, betiere herri-osasunak kalterik eta arriskurik ez izateko helburuarekin.

Kontrol analitikoa autokontrol-programen jarraipenaren funtsezko zatia da. Prebentzio-programak eta indarrean dagoen legeria betetzeko, honako analisi-profil hauek eskaintzen dizkizugu:

Giza kontsumarako urak

R.D-140/2003ean ezarritako Kontrol-Analisietako tipoak, giza kontsumo uraren kalitatearen osasun-irizpideak ezartzen direnagatik.

Biotalde Osasun eta Kontsumo Ministerioko Laborategi Erregistroan dago inskribatua, Giza Kontsumorako Uren kontrol analitikoa egiteko.

Eta Euskadiren kontsumo publikoko edateko ureko zainketa gune sarean barne dago. (EKUIS).

Igerileku kolektiboetako urak

R.D-742/2013era ados, igerilekuetako eta Autonomia-Erkidego bakoitzaren Dekretuetara teknikoa-osasun-irizpideek ezartzen dutenagatik (D. 32/2003 Euskal Herrikoa, igerileku kolektiboei buruzkoa), hurrengo kontrolak egiten dira:

  • Edalontziko uraren kontrol-analisia
  • Barruko airearen kalitatearen kontrola
  • Azaleren kontrola

Beste ur mota batzuk

  • Bainu urak: R.D-1341/2007en arabera., bainu uren Kalitatearen Kudeaketaren gainean
  • Araztutako urak: R.D-1620/2007era ados, araztutako uren berrerabilpenaren araubide juridikoa ezartzen denagatik