Urak: giza kontsumoa eta igerilekuak

Biotalde diseinatzen du eta ezartzen du instalazio bakoitzerako era espezifiko autokontroleko programa, elementu nagusiak izango direneko:

Giza kontsumorako urak

 • Instalazioak deskribatzea: ura hartzea, tratatzea, gorde edo biltzea eta banatzea.
 • Mantenimendu, garbiketa eta desinfekzio plana.
 • Zaintza plana.
 • Uraren Kalitatea kontrolatzeko plana
 • Neurri zuzentzaileak hartzeko plana
 • Erregistro sistema

Igerileku kolektiboetako urak

 • Ontzietako ura tratatzeko plana
 • Ur-analisiaren plana
 • Instalazioak garbitu eta desinfektatzeko plana
 • D.D.D. plana
 • Berriskuteko eta mantentzeko plana
 • Seguritate plana
 • Hornitzaile eta zerbitzuen kontrola