Esterilizazio kontrola

Materialaren eta/edo janarien esterilizazioa puntu kritikoa da, honako hauetan kontrolatu beharrekoa: Kontserbak, Odontologoak, Tatuajeak, piercing... egiten dituzten enpresak, Zerbitzu mediko pribatuak eta prebentzio zerbitzuak eta abar

Esterilizazio-prozesu zuzena, beste parametro fisiko eta/edo kimiko batzuez gain, bermatzeko nabarmentzen ditugu kontrol biologikoak, autoklabeetako esterilizazioan kanporatzen diren mikroorganismo hauskaitzeko esporez inokulatutako gailuak direnak.

Haiek kontrolatzeko forma|era|sasoia da kontrol biologiko bat edo prozesua zuzen egiten dela egiaztatzeko “espora” autoiltzatze-prozesuan sartuz.

Bide horiek laborategian ikertzen dira mikroorganismoen absentzia egiaztatzeko. Badira aldian behingo eran prozesua era iraunkorrean bermatzeko egin behar diren kontrolak.

Biotalde-n analiza ditzakegu merkatuan, esterilizazio-prozesu zuzena egiaztatzen duen ziurtagiria igorriz, dauden kontrol biologikoetako tipo guztiak.